Hlavní obsah

guess [ges]

Podstatné jméno

  • odhad, domněnka, dohad pokus uhodnoutHave a guess!Tipni si., Hádej.Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?My guess is that ...Tipl bych/Odhaduji, že ...make a guess at sthzkusit uhodnout co

Vyskytuje se v

guess: sth is anyone's guessco hovor. nemůže nikdo vědět, čím si nemůže být nikdo jistý, co je ve hvězdách

hazard: hazard (a guess)zkusit/troufnout si hádat

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

hádat: try to guess, make a guess (at) sthzkusit hádat

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

myslet: I think/guess so.Myslím, že ano.

tipovat: I am just guessing.Jenom tak tipuji.

uhádnout, uhodnout: Can you guess which...?Uhádnete, který...?

střílet: make a random/wild guess, rozhodovat bez uvážení shoot/fire from the hipstřílet od boku/pasu hádat při odpovědi