Hlavní obsah

asi

Částice

  1. (určení počtu ap.) about, around(přibližně) approximately
  2. (pravděpodobně) probably(řekl bych, že) I guess(možná) maybeJe doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

Vyskytuje se v

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

guess: I guess so.Asi ano.

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

likely: He is likely to come.Asi/Zřejmě přijde.

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.