Hlavní obsah

guess [ges]

Podstatné jméno

  • odhad, domněnka, dohad pokus uhodnoutHave a guess!Tipni si., Hádej.Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?My guess is that ...Tipl bych/Odhaduji, že ...make a guess at sthzkusit uhodnout co

Vyskytuje se v

hazard: hazard (a guess)zkusit/troufnout si hádat

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

hádat: Hádej(te)!Have a guess!

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

uhádnout, uhodnout: Uhádnete, který...?Can you guess which...?

uhádnout, uhodnout: Uhádnul jsi!You guessed right!, Bingo!, You've got it!

uhádnout, uhodnout: Není těžké to uhádnout.It is not hard to guess.

uhádnout, uhodnout: Zkus to uhodnout.Have a guess.

uhádnout, uhodnout: Neuhodl to.He guessed wrong.

střílet: střílet od boku/pasu hádat při odpovědimake a random/wild guess