Hlavní obsah

pravděpodobně

Vyskytuje se v

pravděpodobný: nejpravděpodobnější vysvětleníthe most likely explanation

zdát se: Zdá se mi to nepravděpodobné.It seems improbable to me.

likelihood: být velmi pravděpodobnýbe a likelihood

set: být na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat cobe set to do sth

traceable: mít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čímbe traceable to sth

be: Je pravděpodobné, že ...It is likely that ...

unlikely: Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.The dispute is unlikely to be settled.

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.