Hlavní obsah

most [məʊst]

Podstatné jméno

  • (of) sth většina koho/čehoMost people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.most of the timeskoro pořád, většinou

Přídavné jméno

  • the most sth nejvíce čehoHe won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

Příslovce

  1. nejvíce, největší měrou jakýAnn was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.most surprisingly ...a co je nejvíc překvapivé ...
  2. velmi, mimořádně, navýsost zdůraznění
  3. tvoří 3. stupeň víceslabičných přídavných jmen a příslovcíthe most importantnejdůležitějšímost stronglynejsilněji

Vyskytuje se v

any: už nenot any more/longer

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

like: spíš, lépe řečenomore like

many: mnohý kdo/comany a sb/sth

more: více než, přes kolikmore than

most: sth nejvíce čehothe most

much: kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.how much

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

so: tolik, takové(to) množstvíso much

take out: of sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komutake a lot/much out

than: více/méně než comore/less than

this: tolikthis much

very: velice, velmi, moc v odpovědivery much so

all: tím spíš(e)all the more so

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

detailed: podrobnější popismore detailed description

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

how: kolikhow much/many

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

oblige: děkuji mnohokrátform. much obliged

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

often: častějimore often

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

throw: (dost) častomany a throw

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

way: v mnoha ohledechin many ways

widely: nejužívanější systém, metoda ap.the most widely used

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

again: (ještě) jednou tolikas much again

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

be: Abych byl přesnější ...To be more accurate ...

case: v mnoha případechin many cases

cheaply: levnějimore cheaply

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

fish: mnoho druhů rybmany fishes

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

important: Nejdůležitější je ...The most important thing is ...

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.