Hlavní obsah

return [rɪˈtɜːn]

Podstatné jméno

  1. návratreturn to healthuzdravení
  2. of sth (na)vrácení čeho vypůjčeného, ukradeného ap.no returnsnelze vrátit zboží ap.
  3. on sth výnos, zisk, návratnost (investic) z čehoekon. rate of returnmíra návratnosti
  4. zpráva, hlášení předkládanéekon. tax returndaňové přiznánímake returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

Přídavné jméno

  • BrEzpáteční pro cestu tam i zpětBrE return ticketzpáteční jízdenka

Vyskytuje se v

fire: return sb's fireopětovat čí střelbu

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

shall: I shall return.Já se vrátím.

adresa: temporary/permanent/return addresspřechodná/stálá/zpáteční adresa

daňový: tax returndaňové přiznání

jít: return to civilian life, quit one's (military) servicejít do civilu

jízdenka: return ticket, AmE round(-trip) ticketzpáteční jízdenka

komisní: consignment sale, sale or return (system)komisní prodej

lístek: BrE return ticket, AmE round-trip ticketzpáteční lístek

odvetný: BrE return match, AmE rematchsport. odvetný zápas

oplátka: in return for sthna oplátku za co

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání

přiznání: tax returnekon. daňové přiznání

úplata: in return for/against payment, for a considerationza úplatu

upomenout: request/ask sb to return sthupomenout koho o vrácení čeho

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

vynést: deliver/return/bring in/pronounce a verdictpráv. vynést rozsudek

výrok: return a verdictpráv. vynést výrok

zápas: return match, AmE rematchodvetný zápas

zpáteční: return (ticket), AmE round-trip ticketzpáteční jízdenka

narozeniny: Happy birthday!, Many happy returns!Všechno nejlepší k narozeninám.

pozdrav: return sb's greeting, greet sb in returnodpovědět komu na pozdrav

vadný: return defective goodsvrátit vadné zboží

hrobník: cheat death, return from death's doorutéct hrobníkovi z lopaty

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

compliment: return the compliment to sboplatit to/stejným komu