Hlavní obsah

point [pɔɪnt]

Podstatné jméno

 1. tvrzení, fakt, názor co je vyjádřeno, řečenopoint of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of lawprávní otázka věci
 2. You have a point there.V tom máš pravdu.take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho
 3. the point to (hlavní) jde, podstata diskuse ap., pointaThe point is that...Jde o to, že...That is not the point.O to tady nejde.
 4. of/in sth smysl čehoThere's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.
 5. stránka, vlastnost, aspektat all pointsve všech ohledech, po všech stránkáchhave (its) good points and bad pointsmít své klady a záporysb's strong pointčí silná stránkabe on pointsedět, být trefný/k věci, hovor. být suprový/parádní/perfektní moderní, přesně se hodící ap.
 6. bod, místo v prostoru ap.
 7. okamžik, bod v čase, chvíleat some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat this pointv tuto chvíliturning point(rozhodující) obratpoint of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu
 8. špička, hrot jehly ap.hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní
 9. celý(ch) označení desetinné čárkyfive point threepět celých tři
 10. sport.bod získaný ap.sport. win on pointsvyhrát na body v boxu
 11. points (of the compass), cardinal points světové strany označení na kompasu, jih ap.
 12. point(s) BrE, žel.výhybkažel. point turnervýhybkářžel. point railjazyk výměnyAmE= switch
 13. (power) point BrE, elektr.zásuvka ve zdi
 14. tečka nad písmenem ap.
 15. (decimal) point desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných číselFive point seven.Pět celých sedm.

Vyskytuje se v

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bod: bod mrazufreezing point

bod: fyz. bod varuboiling point

bod: získat dva body hráč ap.score two points

bodový: bodový ziskpoints scored

desetinný: desetinná čárkadecimal point

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

hvězda: pěticípá/šesticípá hvězdafive-point(ed)/six-point(ed) star

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

křížový: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

lomený: stav. lomený obloukpointed/broken/lancet arch

místo: slabé místoweak point

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

pěticípý: pěticípá hvězdafive-pointed star, pentagram

pohled: z mého pohledufrom my point of view

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

strana: světové stranycardinal points

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

světový: geogr. světová stranacardinal point

tečka: mat. desetinná tečkadecimal point

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

výdejní: výdejní místo internetového obchodu ap.collection point

výhybka: žel. přehodit výhybkuswitch the points, throw the switch

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

hledisko: z mého hlediskafrom my point of view

chápat: Už chápu.I see., I get the point.

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

namířit: Namířil na mě zbraní.He pointed the gun at me.

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

o: Jde o to, že ...The point is that ...

o: O co ti jde?What is your point?

o: O to (tady) nejde.That is not the point.

patřit: To sem nepatří. téma ap.That's beside the point., That's off topic.

poznámka: jízlivá poznámkapointed remark, barb, gibe

přelomový: přelomový okamžikturning point

přímo: zeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

souhlasit: V tom s tebou souhlasím.I agree with you on/about that., chápu tě ap. I take your point there.

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

uniknout: Nějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.

vtip: Vtip je v tom, že ...The point is that ...

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

význam: To nemá význam.There's no point., It's pointless.

kámen: kámen úrazustumbling block, problematický bod sticking point

zlatý: zlatý hřeb vystoupení ap.highlight, high spot/point

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekchink in the armour, weak point

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho