Hlavní obsah

tax [tæks]

Podstatné jméno

  • ekon.daň, poplatek státuafter taxpo zdaněnífor tax purposespro daňové účelytax consultantdaňový poradcetax arrearsdaňové nedoplatkytax pointdatum/okamžik zdanitelného plněnítax revenuesdaňové výnosyassess a taxstanovit daňvalue added taxdaň z přidané hodnotyexcise taxspotřební daňcapitation taxdaň z hlavyinheritance taxdědická daňpay-roll taxdaň ze mzdyflat taxjednotná daňluxury taxdaň z přepychu, přepychová daňreal estate taxdaň z nemovitostírevenue taxdůchodová daňtax lossztráta při zdanění odečitatelná z daněAmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

Vyskytuje se v

allowance: (tax) allowancedaněprosté minimum, (minimální) nezdanitelná částka

excise: excise (tax)on sth spotřební daň z čeho z alkoholu ap.

tax with: tax sb withsth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu co

administrator: ekon. tax administratorsprávce daně

advantage: ekon. tax advantagesdaňová zvýhodnění

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

assessment: ekon. tax assessmentdaňový výměr

assessor: tax assessordaňový odhadce

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

bracket: tax bracketdaňové pásmo

burden: tax burdendaňové zatížení

collection: tax collectionvýběr daní

collector: tax collectorvýběrčí daní

concession: ekon. tax concessionsdaňové úlevy, daňová zvýhodnění

consultancy: tax consultancydaňové poradenství

consultant: tax consultantdaňový poradce

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

cut: tax cutssnížení daní

defaulter: tax defaulterdaňový neplatič

dividend: dividend taxdaň z dividend

dodge: tax dodgedaňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti

dodger: tax dodgerdaňový neplatič

environmental: environmental taxekologická daň

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

evasion: tax evasiondaňový únik, daňové úniky

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

free: tax-freeosvobozený od daně

haven: ekon. tax havendaňový ráj země s nízkými daněmi

hike: tax hikezvýšení daní

included: tax includedvčetně daně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

income tax: be liable to income taxpodléhat dani z příjmu

liable: be liable to taxpodléhat dani

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

luxury: ekon. luxury taxdaň z přepychu

output: output taxDPH na výstupu

overpaid: tax overpaidpřeplatek daně

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

refund: ekon. tax refundsvrácení daně, vratky daní

return: ekon. tax returndaňové přiznání

return: make a return to the tax officepodat daňové přiznání

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

road tax: road tax discsilniční známka potvrzující zaplacení silniční daně

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

stamp: tax stampkolek

stealth: ekon. stealth taxesskryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladny

swindle: tax swindledaňový podvod

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

turnover: ekon. turnover taxdaň z obratu

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

dálniční: dálniční známka/nálepkatoll sticker, motorway tax sticker

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

daň: uvalit daň na coimpose a tax on sth

daňový: daňové přiznánítax return

daňový: daňový poradcetax consultant/advisor

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

letištní: letištní poplatekairport tax

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

pobytový: pobytová taxatourist tax, sojourn tax

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podvod: ekon. daňový podvodtax fraud

poplatek: letištní poplatekairport tax

poradce: daňový poradcetax adviser/consultant

povinnost: ekon. daňová povinnosttax liability

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

ráj: daňový rájtax haven

reforma: daňová reformatax reform

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

taxa: letištní taxaairport tax

úleva: daňové úlevytax relief/concessions

únik: ekon. daňový úniktax evasion

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výnos: daňový výnostax revenue/yield