Hlavní obsah

nepřímý

Přídavné jméno

  1. (zprostředkovaný) indirect(narážka ap.) oblique(důkaz) circumstantialekon. nepřímá daňindirect taxling. nepřímá řečindirect speechmat. nepřímá úměrnostinverse proportion
  2. (směr) indirect(oklikou) roundabout

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

debiting: platba převodem z účtu, přímé inkasodirect debiting

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight

fraud: nepřímý podvodcollateral fraud

grinder: přímá bruska, fortunadie grinder

immediate: přímý nadřízenýimmediate superior

indirect: režie, nepřímé/režijní nákladyekon. indirect expenses/costs

lineal: potomek v přímé liniilineal descendant

object: přímý předmětling. direct object

presumptive: nepřímý důkazpráv. presumptive evidence

sailing: přímá plavba bez křižování ap.loď. plain sailing

shipment: přímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovateledrop shipment

treaty: prodat co přímou dohodou ne dražbou ap.sell sth by private treaty

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax