Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) straight(přímočarý) linear(neodchylující se) undeviatinggeom. přímý úhel 180 stupňůstraight anglepřímá vzdálenost vzdušnou čaroulinear distance
  2. (vzpřímený) upright, straight, erect
  3. (bez prostřednictví) direct(nezprostředkovaný) first-hand(bezprostřední) immediateling. přímá řečdirect speechmat. přímá úměradirect proportionžel. přímý vlakdirect/through trainpřímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)v přímém přenosulivesport. přímý volný kopdirect free kick
  4. (upřímný) open(hearted), frank, straightforward

Vyskytuje se v

daň: direct/indirect taxpřímá/nepřímá daň

nepřímý: indirect taxekon. nepřímá daň

pořad: live programmepořad v přímém přenosu

prezident: (direct) presidential election(přímá) volba prezidenta

přenos: live broadcast/transmissionpřímý přenos

řeč: (semi-)direct speech/AmE discourseling. (polo)přímá řeč

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

úměra: direct/inverse proportionmat. přímá/nepřímá úměra

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

volný: direct free kicksport. přímý volný kop v kopané

úměrnost: direct proportionmat. přímá úměrnost

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

fraud: collateral fraudnepřímý podvod

grinder: die grinderpřímá bruska, fortuna

immediate: immediate superiorpřímý nadřízený

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

lineal: lineal descendantpotomek v přímé linii

object: ling. direct objectpřímý předmět

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

sailing: loď. plain sailingpřímá plavba bez křižování ap.

shipment: drop shipmentpřímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovatele

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

přímý: straight anglegeom. přímý úhel 180 stupňů