Hlavní obsah

straight [streɪt]

Přídavné jméno

 1. rovný, přímý bez nerovnostístraight linepřímkaekon. straight-line depreciationrovnoměrné/lineární odpisování
 2. rovně umístěný/zavěšený
 3. urovnaný, porovnaný, srovnaný pokoj ap.put straighturovnat, srovnatput sb straightvyvést koho z omylu, opravit koho aby se nemýlil
 4. jasný, ujasněný myšlenky ap.
 5. čestný, upřímný, na rovinu odpověď ap.I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.give a straight answerodpovědět narovinu
 6. v řadě, nepřerušený
 7. normální, běžný jako většina ostatních
 8. hovor.hetero(sexuální)
 9. neředěný alkoholický nápoj

Příslovce

 1. rovně, přímo o směruKeep straight on.Jděte pořád rovně.straight aheadpořád rovně, přímo vpřed
 2. rovnou nejkratší cestou ap.think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

Vyskytuje se v

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

answer: straight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe