Hlavní obsah

curved [kɜːvd]

Vyskytuje se v

curved: curved mirrorzakřivené zrcadlo

distribution: stat. distribution curvekřivka rozložení

gradient: gradient curvespádová křivka

growth: ekon. growth curverůstová křivka

performance: performance curvevýkonová křivka

temperature: temperature curveteplotní křivka

yield: yield curvevýnosová křivka

spojitý: continuous function/curvespojitá funkce/křivka

teplotní: temperature record/curve/fluctuationsteplotní rekord/křivka/výkyvy

zatáčka: sharp/gentle bend/curveostrá/mírná zatáčka

curve: (road) curvezatáčka