Hlavní obsah

bent [bent]

Související hesla

pt&pp of bend

Fráze

  1. bent (over) double with sth svíjející se čím bolestí, smíchy ap.

Vyskytuje se v

bent: bent (over) double with sthsvíjející se čím bolestí, smíchy ap.

ear: be bending sb's ear about sth(stále) otravovat koho s čím, hučet do koho, přemlouvat koho kvůli čemu

down: bend downsehnout se, shýbnout se

knee: knee bend(po)dřep

steam: steam bendingohýbání parou

levotočivý: left bendlevotočivá zatáčka

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

krčit: bend one's kneeskrčit nohy v kolenou

nad, nade: He bent over him.Sklonil se nad ním.

ohnout: bend one's kneeohnout koleno

zatáčka: sharp/gentle bend/curveostrá/mírná zatáčka

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí