Hlavní obsah

indirect [ˌɪndɪˈrekt or ˌɪndaɪ-]

Přídavné jméno

  1. nepřímý, vedlejší dopad, spojitost ap.ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady
  2. nevedoucí přímo, vedoucí oklikou cesta ap.by an indirect routeoklikousport. indirect free kicknepřímý volný kop

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech