Hlavní obsah

indirect [ˌɪndɪˈrekt or ˌɪndaɪ-]

Přídavné jméno

  1. nepřímý, vedlejší dopad, spojitost ap.ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady
  2. nevedoucí přímo, vedoucí oklikou cesta ap.by an indirect routeoklikousport. indirect free kicknepřímý volný kop

Vyskytuje se v

daň: direct/indirect taxpřímá/nepřímá daň

nepřímý: indirect taxekon. nepřímá daň

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady