Hlavní obsah

vedoucí

Přídavné jméno

  1. (řídící) chief, head(vrchní) top(vůdčí) leadingvedoucí síla/úlohaleading power/role
  2. (v závodě ap.) leadingvedoucí závodníkleader
  3. (směřující) k čemu leading swh(přispívající) contributing to(wards) sth

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • manager, head, boss(dohlížející) supervisorskautský vedoucíScout leadervedoucí odděleníhead of the departmentvedoucí skladuwarehouse manager

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

produkce: vedoucí produkce filmuexecutive producer

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vést: vést rozhovorhold a conversation

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

výprava: vedoucí výpravy u filmuart director, production designer

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

stěžovat si: Stěžovali si vedoucímu.They complained to the manager.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vést: vést si deníkkeep a diary

vést: Co tě k tomu vedlo?What made you do it?

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.