Hlavní obsah

stěžovat si

Vyskytuje se v

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.

stěžovat si: Stěžovali si vedoucímu.They complained to the manager.