Hlavní obsah

complain [kəmˈpleɪn]

Sloveso

  1. to sb about sth stěžovat si komu na co, podat stížnost u koho na co, reklamovat coHow is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.
  2. of sth naříkat si na co bolest, nemoc ap.She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

Vyskytuje se v

do: Jenom si pořád stěžuje.All he does is complain.

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

stěžovat si: Nemohu si stěžovat.I can't complain.

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.