Hlavní obsah

recommend [ˌrekəˈmend]

Sloveso

  1. sb/sth to sb doporučit koho/co komu
  2. doporučovat co dělat ap.It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...
  3. have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

Vyskytuje se v

allowance: recommended daily allowancedoporučená denní dávka

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?

radit: To bych neradil.I wouldn't recommend that.