Hlavní obsah

recommend [ˌrekəˈmend]

Sloveso

  1. sb/sth to sb doporučit koho/co komu
  2. doporučovat co dělat ap.It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...
  3. have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

Vyskytuje se v

allowance: recommended daily allowancedoporučená denní dávka

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

doporučovat: What do you recommend?Co doporučujete?

radit: I wouldn't recommend that.To bych neradil.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout