Hlavní obsah

counsel [ˈkaʊnsəl]

Podstatné jméno

  1. form.rada od osobyseek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmgive counsel to sb(po)radit komutake counsel with sb about sth(po)radit se s kým o čem
  2. práv.právní zástupce strany procesupráv. right to counselprávo na obhájce

Vyskytuje se v

counselling: marriage counsellingmanželská (a předmanželská) poradna

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

marriage: marriage counselling/guidancemanželské poradenství

trauma: trauma counselingposttraumatické poradenství

právní: právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitor

sexuologický: sexuologická poradnasex counselling

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

rada: na čí raduon sb's recommendation/advice/counsel