Hlavní obsah

counselling, AmE! counseling [ˈkaʊnsəlɪŋ]

Vyskytuje se v

counselling: marriage counsellingmanželská (a předmanželská) poradna

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

marriage: marriage counselling/guidancemanželské poradenství

trauma: trauma counselingposttraumatické poradenství

právní: counsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitorprávní zástupce

sexuologický: sex counsellingsexuologická poradna

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce

rada: on sb's recommendation/advice/counselna čí radu

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.