Hlavní obsah

counselling, AmE! counseling [ˈkaʊnsəlɪŋ]

Vyskytuje se v

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

counsel: give counsel to sb(po)radit komu

counsel: take counsel with sb about sth(po)radit se s kým o čem

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

marriage: marriage counselling/guidancemanželské poradenství

trauma: trauma counselingposttraumatické poradenství

právní: právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitor

sexuologický: sexuologická poradnasex counselling

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

rada: na čí raduon sb's recommendation/advice/counsel