Hlavní obsah

zástupce

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ve funkci) koho deputy to sb, assistantzástupce řediteledeputy director/manager, (školy) BrE deputy headmaster/submaster/AmE subprincipalzákonný zástupcelegal representative, (nezletilého u soudu) next friend
  2. (reprezentant) representative(delegát) delegate(agent firmy ap.) agentobchodní zástupce(sales) representative, (prodejce) salesman, selling agentzástupci odborůtrade union representatives
  3. (druhu ap.) representative
  4. práv. právní zástupcecounsel, (právník obecně) lawyer, (nižší instance) BrE solicitor, (vyšší instance) BrE barrister, AmE attorney, (obhájce) defence counsel, (obhájce ex offo) public defenderpráv. státní zástupcepublic prosecutor, AmE prosecuting attorney, (oblastní) district attorney
  5. (aplikace ap.) shortcutvýp. vytvořit zástupce na plošecreate a desktop shortcut

Vyskytuje se v

obchodní: obchodní zástupcesales representative

patentový: patentový zástupce/úřadpatent attorney/office

právní: právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitor

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

zvolit: Byl zvolen zástupcem.He was elected a deputy.

agent: cestovní agentura, zástupce cestovní agenturytravel agent

attorney: státní zástupce v USAprosecuting attorney

defence: právní zástupce obhajobycounsel for defence

desktop: zástupce na ploše ke spuštění aplikacevýp. desktop shortcut

foreman: zástupce mistraassistant foreman

patent: patentový zástupcepatent attorney/agent

prosecution: královská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v BritániiBrE Crown Prosecution Service

prosecutor: státní zástupce, prokurátorpublic prosecutor

representative: zákonný zástupcepráv. legal representative

special: zvláštní zástupcespecial agent

trade union: zástupci odborůtrade union representatives

worker: zástupce odborů ve správní raděworker director

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend