Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • legal(právnický) juridicalprávní nároklegal claimprávní úkonlegal actprávní zástupcecounsel, (právník obecně) lawyer, AmE attorney, (u vyšší instance) BrE barrister, (nižší instance) solicitor

Vyskytuje se v

fikce: fiction of law, legal fictionpráv. právní fikce

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

pracovně: labour-law relationpráv. pracovně právní vztah

právní: legal claimprávní nárok

případ: legal caseprávní případ

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

úkon: legal act, hl. majetkový ap. legal transactionpráv. právní úkon

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce

způsobilost: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

antecedent: antecedent legislationdřívější právní úprava

basis: práv. legal basisprávní základ

capacity: práv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

defence: counsel for defenceprávní zástupce obhajoby

dispute: práv. legal disputeprávní spor

division: legal divisionprávní oddělení

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

law: práv. law centreprávní poradna bezplatná

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

measure: legal measuresprávní opatření

point: point of lawprávní otázka věci

regulatory: regulatory compliance(zajištění) dodržování právních norem

section: legal sectionprávní oddělení

successor: práv. successor in titleprávní nástupce

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

institut: zavedený systém ap. institute, soubor norem institutes(právní) institut

mládí: in one's youthv mládí

věčný: eternal youthvěčné mládí

youth: early youthrané mládí

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.