Hlavní obsah

opinion [əˈpɪnjən]

Podstatné jméno

  1. about/on sth názor na cosecond opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání
  2. of sb mínění o kom(public) opinion pollprůzkum veřejného mínění

Podstatné jméno

  1. in sb's opinion podle čího názoru

Vyskytuje se v

body: body of opinionnázorová skupina

differ: opinions differnázory se různí

expert: expert('s) opinionnázor odborníka, expertiza, znalecký posudek

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

mínění: výzkum veřejného míněnípublic opinion polls

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

průzkum: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll(s)/survey

různit se: Názory se různí.Opinions differ.

veřejný: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll

vyhranit se: názorově se vyhranitform a definite opinion

vyjádření: odborné vyjádřeníexpert('s) opinion

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

výzkum: výzkum veřejného míněníopinion poll

znalecký: znalecký posudekexpert('s) opinion

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

názor: podle mého názoruin my opinion

názor: Jaký máš na to názor?What is your opinion of that?

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

opačný: Jsem opačného názoru.I am of the opposite opinion.

osobní: můj osobní názormy personal opinion

rozcházet se: Naše názory se rozcházejí.Our opinions diverge.

sdílet: sdílet čí názorshare sb's opinion

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

věc: To je věc názoru.It's a matter of opinion.

všeobecný: všeobecné míněnípopular opinion

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb