Hlavní obsah

výměna

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (směna) čeho exchange of sth(prohození) swap/swop(v tenise) sport. rallyvýměnou za coin exchange for sthvýměna názorůexchange of views/opinions
  2. (náhrada něčeho jiným) čeho za co substitution, replacement of sth by sth, change of sth
  3. (vzájemné vystřídání) exchange, interchange, changingvýměna studentůstudent exchangevýměna strážíchanging of the guard(s)

Vyskytuje se v

látkový: biol. látková přeměna/výměnametabolism

bandy: dohadovat se, mít výměnu názorů s kýmbandy words with sb

point: jazyk výměnyžel. point rail

reversal: výměna rolí A za B a B za Areversal of roles, role reversal

swap: vyměnit si (to) s kým, provést s kým výměnudo a swap with sb

wife: výměna manželekwife swap

výměna: výměnou za coin exchange for sth