Hlavní obsah

změna

Vyskytuje se v

provést: provést změnymake changes

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

lepší: změna k lepšímuchange for the better

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

vítaný: vítaná změnawelcome change

attitudinal: změna v postojiattitudinal change

dietary: změny ve stravovánídietary changes

mood: prudké změny nálady hl. při duševní porušepsych. mood swings

ownership: změna (ve) vlastnictvíchange of ownership

revision: podléhat možné změně údaje, předpisy ap.be subject to revision

shift: zásadní změna v přístupuparadigm shift

evident: očividná změna chovánían evident change in behaviour

one: Nejsem pro politické změny.I'm not one for political changes.

subject: změna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.subject to change without notice

sea: radikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.sea change

změna: pro změnufor a change