Hlavní obsah

změna

Vyskytuje se v

provést: provést změnymake changes

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

lepší: změna k lepšímuchange for the better

prospět: Změna ti prospěje.A change will do you good.

vítaný: vítaná změnawelcome change

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

clean: clean sweepsuverénní vítězství bez ztráty bodu, zápasu ap., přen. totální změna, čistka

dietary: dietary changeszměny ve stravování

mind: change of mindzměna názoru hl. naprostý obrat

mood: psych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad hl. při duševní poruše

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

shift: paradigm shiftzásadní změna v přístupu

swing: psych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad

transition: gender transitionzměna pohlaví

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena v oznámení ap.

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.