Hlavní obsah

mood [muːd]

Podstatné jméno

  1. be in the mood for sth mít chuť na co

Vyskytuje se v

indicative: oznamovací způsobthe indicative (mood)

mood: mít chuť na cobe in the mood for sth

subjunctive: spojovací způsob, konjunktiv, subjunktivthe subjunctive (mood)

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

black: zkroušenost, skleslost, depreseblack mood

lift: zvednout náladu komu, potěšit koholift sb's mood

prevailing: panující náladaprevailing mood

ugly: nebezpečná nálada rozčíleného davu ap.ugly mood

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

naložený: být dobře naloženýbe in a good mood

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)

dobrý: mít dobrou náladube in a good mood

nálada: Nemám náladu to poslouchat.I am not in mood/in no humour to listen to it.

pochmurný: pochmurná náladasombre mood, gloom

rozkazovací: v rozkazovacím způsobuin the imperative (mood)

spravit: spravit komu náladucheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better mood

zkazit: zkazit komu náladuput sb in a bad mood

conditional: podmiňovací způsob, kondicionálconditional (mood)