Hlavní obsah

mood [muːd]

Podstatné jméno

  1. nálada, rozpoložení, rozmarpsych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad hl. při duševní porušebe in good moodmít dobrou náladuput sb in a good moodspravit/zlepšit náladu komu, dobře naladit koho
  2. nabroušenost, špatná nálada, nevrlost
  3. názor, postoj skupinypopular moodvšeobecný názor
  4. atmosféra místa ap.
  5. ling.způsobimperative moodrozkazovací způsob

Podstatné jméno

  1. be in the mood for sth mít chuť na co

Vyskytuje se v

conditional: conditional (mood)podmiňovací způsob, kondicionál

indicative: the indicative (mood)oznamovací způsob

subjunctive: the subjunctive (mood)spojovací způsob, konjunktiv, subjunktiv

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

black: black moodzkroušenost, skleslost, deprese

lift: lift sb's moodzvednout náladu komu, potěšit koho

prevailing: prevailing moodpanující nálada

swing: psych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad

ugly: ugly moodnebezpečná nálada rozčíleného davu ap.

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

naložený: být dobře naloženýbe in a good mood

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

zlepšit: zlepšit náladu komulift sb's spirits, put sb in a good mood, povzbudit cheer sb up

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)

dobrý: mít dobrou náladube in a good mood

nálada: Nemám náladu to poslouchat.I am not in mood/in no humour to listen to it.

pochmurný: pochmurná náladasombre mood, gloom

rozkazovací: v rozkazovacím způsobuin the imperative (mood)

spravit: spravit komu náladucheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better mood

zkazit: zkazit komu náladuput sb in a bad mood