Hlavní obsah

zkazit

Dokonavé sloveso

  1. (zničit ap.) co spoil sth
  2. zkazit si co (zrak, zdraví ap.) ruin, spoilzkazit si (žaludek) upset one's sth
  3. (zmařit) co spoil sth(zcela kariéru ap.) ruin, wreckzkazit komu náladuput sb in a bad moodVšechno jsi zkazil.You have spoilt it all.
  4. (mít špatný vliv) koho corrupt(dítě) spoil(svést na scestí) mislead sb

Vyskytuje se v

žaludek: (z)kazit si žaludekupset one's stomach

zkazit se: Maso se zkazilo.The meat went bad.

chuť: zkazit komu chuťput sb off his/her feed

fun: zkazit komu zábavuspoil sb's fun

go: plešatět/(z)kazit se/(ze)šíletgo bald/bad/mad

bad: (z)kazit se o jídle ap.go bad

zkazit: zkazit sico zrak, zdraví ap. ruin, spoil*, žaludek upset* one's sth