Hlavní obsah

bad [bæd]

Přídavné jménoworse, worst

  1. špatný, nepříjemný, nepříznivý
  2. zlý, nepříjemný, strašný příhoda ap.bad smell(nepříjemný) zápachgone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.
  3. at sth špatný v čem kterému to nejdeI am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.
  4. not bad (docela) dobrý překvapivě
  5. zlobivý, zlý, nehodný dítě
  6. be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě
  7. zkažený
  8. sprostý, neslušný, hrubý slovo, mluva
  9. práv.pochybný, neopodstatněný, neplatnýbad claimpochybný nárokbad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávkabad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

Vyskytuje se v

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite

blood: zlá krev, nepřátelství mezi lidmibad blood

book: být špatně zapsán u kohobe in sb's bad books

bud: být v rozpuku, pučet, rašitbe in bud

habit: zlozvyk(bad) habit

head: bolest hlavy, bolehlavbad head

influence: be a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na kohobe a good/bad influence on sb

luck: smůla, neštěstíbad luck

matter: ještě zhoršit situacimake matters worse

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

press: mít špatný ohlas v tiskuget a bad press

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

smell: páchnout, smrdět, zapáchatsmell (bad)

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

taste: být nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičnýbe in bad/poor taste

way: být na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovanýbe in a bad way

worse: jít od deseti k pěti ještě více se zhoršitgo from bad to worse

worst: to nejhorší co se mohlo státthe worst

breath: zkažený dech, zápach z ústbad breath

buy: výhodná/nevýhodná koupěgood/bad buy

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

cough: mít silný kašelhave a bad cough

deal: mít těžký údělhave a bad deal

debt: nedobytný dluh, nedobytná pohledávkabad debt

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

fit: nesedět, nepasovat, nezapadat do sebebe a bad fit

flower: poupěflower-bud

get: zhoršovat se situace ap.get worse

go: plešatět/(z)kazit se/(ze)šíletgo bald/bad/mad

health: být nemocen, být na tom zdravotně špatněbe in poor/bad/ill health

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

make: zlepšit/zhoršit comake sth better/worse

match: nehodit se k čemu barvy, partner ap.be a bad match for sth

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

payer: neplatič problémový plátcebad payer

point: mít své klady a záporyhave (its) good points and bad points

risk: vysoce rizikový partnerbad risk

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

timekeeping: nedochvilnostbad timekeeping

turn: zvrhnout se, nevyjít, skončit špatněturn bad

wear: obnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízenýthe worse for wear

despite: i přes špatné počasídespite bad weather

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

language: Mluvili sprostě/hrubě.They used bad/foul/dirty language.

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

loser: neumět prohrávatbe a bad/poor loser

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

dech: zkažený dech zápach z ústbad breath

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

mít: mít smůluhave bad luck, be out of luck

náhoda: nešťastná náhodamischance, smůla bad luck, incident misadventure

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

nekrytý: nekrytý šekbad/dud check/cheque

nepřízeň: pro nepřízeň počasídue to bad weather

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

pech: hovor. mít pechbe unlucky/out of luck, have bad luck

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

pohledávka: nedobytná pohledávkairrecoverable debt, hl. z půjčky bad debt

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozlít: přen. rozlít si to u kohoget into sb's bad books

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

smůla: mít smůlube unlucky, be out of luck, have bad luck

špatný: špatný vkusbad/poor taste

tyčinka: vatové tyčinkyBrE cotton buds, AmE Q-tips

záporný: záporný hrdinaevil character, hovor. baddy, baddie, bad guy

bad: (docela) dobrý překvapivěnot bad

zkažený: zkažený dechbad breath

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

zlý: zlé časybad/hard times

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

hustý: To bylo hustý!That was bad-ass!

chyba: moje chybamy fault, AmE, hovor. my bad

kašel: Mám silný kašel.I have a bad cough.

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

nedobrý: nedobré znameníbad sign

nedochvilný: Je (dost) nedochvilný.BrE He is a poor/bad timekeeper.

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

sen: zlý senbad dream, nightmare

škodit: škodit zdravíbe bad for sb's health

špatně: špatně zpívatbe a bad singer, sing badly

ujít: Jak se máš? – Ujde to.How are you? – Not so bad.

ústa: zápach z ústbad breath

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zárodek: potlačit co v zárodkunip sth in the bud

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zkazit: zkazit komu náladuput sb in a bad mood

zkazit se: Maso se zkazilo.The meat went bad.

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

bledě: být na tom bleděbe in a bad way, finančně be poorly off

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

levačka: hovor. být na levačku nestát za nicgo from bad to worse

pes: pod psa špatnýpretty bad, rotten, lousy, atrocious

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow