Hlavní obsah

bad [bæd]

Přídavné jménoworse, worst

  1. špatný, nepříjemný, nepříznivý
  2. zlý, nepříjemný, strašný příhoda ap.bad smell(nepříjemný) zápachgone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.
  3. at sth špatný v čem kterému to nejdeI am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.
  4. not bad (docela) dobrý překvapivě
  5. zlobivý, zlý, nehodný dítě
  6. be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě
  7. zkažený
  8. sprostý, neslušný, hrubý slovo, mluva
  9. práv.pochybný, neopodstatněný, neplatnýbad claimpochybný nárokbad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávkabad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

luck: Bad luck.To je pech. vyjádření politování

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

worse: be the worse for sthbýt poznamenaný čím, nést známky čeho negativního vlivu

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

worst: at (the) worstpři nejhorším, v nejhorším případě

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

flower: flower-budpoupě

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

smell: // smellzápach, smrad

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

worse: get worsezhoršit se

worse: make sth worsezhoršit co

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

dech: zkažený dech zápach z ústbad breath

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

mít: mít smůluhave bad luck, be out of luck

náhoda: nešťastná náhodamischance, smůla bad luck, incident misadventure

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

nekrytý: nekrytý šekbad/dud check/cheque

nepřízeň: pro nepřízeň počasídue to bad weather

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

pech: hovor. mít pechbe unlucky/out of luck, have bad luck

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

pohledávka: nedobytná pohledávkairrecoverable debt, hl. z půjčky bad debt

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozlít: přen. rozlít si to u kohoget into sb's bad books

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

smůla: mít smůlube unlucky, be out of luck, have bad luck

smůla: přinášet smůlubring bad luck

špatný: špatný vkusbad/poor taste

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

špatný: špatná pověstbad reputation