Hlavní obsah

sick [sɪk]

Přídavné jméno

  1. nemocný, chorýsick benefitnemocenské dávkyfall sick, zast. take sickonemocnětget sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho
  2. cítící nevolnost od žaludkuna zvracení (se cítící)This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.be sickzvracetfeel sickbýt špatně (od žaludku) komugo sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskousick headache= migrénaI feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek.
  3. sick (and tired) of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

Podstatné jméno

  1. the sick nemocní
  2. BrE, hovor.šavle, tyčka zvratky

Vyskytuje se v

benefit: ekon. sick(ness) benefitnemocenská (dávka)

dope: be dope sickmít absťák narkoman ap.

pay: sick paynemocenské dávky, nemocenská

worried: be worried sickbýt obavami bez sebe

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

nemocenský: nemocenské dávkysick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick pay

nemocný: nemocní souhrnněthe sick, the ill

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

zle: komu je zle nevolnosb is/feels sick

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

být: Je mi špatně.I feel sick.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

nanic: Je mi nanic.zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.

nanic: Je mi z toho nanic.It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

od, ode: Je mi špatně od žaludku.I feel sick to the stomach.

špatně: Je mi špatně.I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.

špatně: Je mi špatně od žaludku.I feel sick in my stomach., My stomach feels sick., přen. zhnusení I feel sick to my stomach.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

zle: Je mi zle.I feel sick.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.

zvracení: přen. Je mi z toho na zvracení.It makes me sick., hovor. It makes me wanna puke.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

žaludek: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

krk: Už mi to leze krkem.I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

plný: mít plné zuby čehobe sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sth

po: mít až po krk čehobe sick of sth, be fed up to the teeth with sth

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth