Hlavní obsah

sick [sɪk]

Přídavné jméno

  1. nemocný, chorýsick benefitnemocenské dávkyfall sick, zast. take sickonemocnětget sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho
  2. cítící nevolnost od žaludkuna zvracení (se cítící)This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.be sickzvracetfeel sickbýt špatně (od žaludku) komugo sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnětsick headache= migréna, bolest hlavy doprovázená nevolnostíI feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.
  3. sick (and tired) of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

Podstatné jméno

  1. the sick nemocní
  2. BrE, hovor.šavle, tyčka zvratky

Vyskytuje se v

benefit: ekon. sick(ness) benefitnemocenská (dávka)

dope: be dope sickmít absťák narkoman ap.

pay: sick paynemocenské dávky, nemocenská

worried: be worried sickbýt obavami bez sebe

dost: be weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sthmít už dost čeho

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

nemocenský: sick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick paynemocenské dávky

nemocný: the sick, the illnemocní souhrnně

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

zle: sb is/feels sickkomu je zle nevolno

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

blbě: I feel sick.Je mi blbě.

být: I feel sick.Je mi špatně.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

nanic: zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.Je mi nanic.

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

od, ode: I feel sick to the stomach.Je mi špatně od žaludku.

špatně: I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně.

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

zvedat se: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.Zvedá se mi z toho žaludek.

zvracení: It makes me sick., hovor. It makes me wanna puke.přen. Je mi z toho na zvracení.

zvracet: I feel sick.Chce se mi zvracet.

žaludek: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.Zvedá se mi z toho žaludek.

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

plný: be sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sthmít plné zuby čeho

po: be sick of sth, be fed up to the teeth with sthmít až po krk čeho

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

sick: sick (and tired)of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím