Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam throw(prudce) fling, hurl(cíleně) pitchkniž. cast(upustit) drop sth swhhodit dopis do schránkydrop the letter in the postboxhodit si mincítoss/spin/flip a coinhodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, (v rozkazu) look sharp, slang. make it snappyhodit kostkouroll a dice
  2. hovor.(zavézt) koho kam take, drive, whisk sb swh, give sb a lift swhhovor.(doručit) drop sth off swh
  3. přen. hovor.(přinést zisk) bring in
  4. (prudce pohnout) čím toss, fling sth

Vyskytuje se v

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

mince: hodit si mincíflip a coin

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

hodit se: hodit se komu do krámusuit sb's book

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy

šavle: hodit šavlithrow up, puke

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope