Hlavní obsah

sebou

Zájmeno

  1. oneselfmění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves ap.To se rozumí samo sebou.It goes without saying.Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!samo sebounaturally, hovor. natch
  2. s sebou with onezájmeno dle osobyVezmi to s sebou.Take it with you.

Vyskytuje se v

abase: abase osf to sthponížit se, snížit se k čemu

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

account: open an accountotevřít si účet

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

acquainted: be acquainted with sbznát se s kým

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

act: act suspiciouslychovat se podezřele

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

afraid: be afraid for sb/sthbát se o koho/co

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

angry: get angryrozzlobit se, naštvat se

ankle: twist/sprain one's anklevymknout/podvrtnout si kotník

answerable: be answerable to sbzodpovídat se komu nadřízenému ap.

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

apart: come apartrozpadnout se na části

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

apologetic: be apologeticomlouvat se, přen. kát se

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

appetite: whet one's appetitenamlsat se chtít více

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

approval: with the approval of sbse schválením koho

arch: arch one's backhrbit se

argument: have an argument(po)hádat se

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arm: arm osf with sthozbrojit se čím zbraní

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

ascend: ascend to powerdostat se k moci

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

assume: assume officeujmout se úřadu

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

attempt: make an attempt to do sthpokusit se o co

attend: poorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

ahead: book aheadrezervovat si předem

airborne: It is airborne.Přenáší se to vzduchem.