Hlavní obsah

along [əˈlɒŋ]

Vyskytuje se v

bring along: vzít s sebou koho/co kam, přivést koho kambring sb/sth along

come along: Dělej!, Pohni (si)! rychleCome along!

get along: with/in sth zvládat cobe getting along

go: za pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích přípravas you go along

go along: jít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.be going along

hurry up, hurry along: urychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchuhurry sth up/along

limp: potácet se mít potíže s fungováním - organizace, vléct se proces, vozidlo ap., pokulhávatlimp (along)

line: (někdy) v průběhu toho, časem, v průběhu času(somewhere) along the line

lump: nemotorně se pohybovat, ztěžka se šinoutlump (along)

move along: Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!Move along!

pelt: uhánět, pádit, mazatpelt (along)

plod: vléci se o ději ap.plod along

potter: loudat se, courat sepotter (along)

rattle: hrčet, rachotit autobus, vlak ap.rattle (along)

string along: vodit za nos koho, hrát habaďůru na kohostring sb along

stutter: zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovatstutter (along)

sweep: smést koho/co, zmítat kým/čím vítr, vlna ap.sweep sb/sth (along)

take along: vzít s sebou koho/cotake sb/sth along

help: pomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývojihelp along

zip: (pro)svištět, (pro)frčet, uhánět podél/kolem čehozip along/past sth

easy: Je snadné s ním vyjít.He is an easy person to get along with.

sidewalk: jít po chodníkugo along/down the sidewalk

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the line

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

vycházet: vycházet s kým dobřeget on/along well with sb

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

spolu: Nevychází spolu (dobře).They don't get along.

pochod: dělat co za pochodubez zastavení se do sth on the hoof, při jiné činnosti do sth on the fly, as you go along

along: společně s, spolu s kým/čím, zároveň s kým/čímalong with