Hlavní obsah

rozumět

Nedokonavé sloveso

  1. (chápat smysl ap.) čemu understand, comprehendhovor. getkniž. apprehend(výkladu ap.) follow sthNerozumím (tomu).I don't understand (it)/get it.Rozuměl jste mi?Did you understand me?špatně rozumět čemumisunderstand sth
  2. (mít pochopení) komu understand sb(sympatizovat) sympathize with sbrozumět si s kýmunderstand each other, (vycházet) get along, get on (well) with sb
  3. (dobře znát) čemu know sth (well), have a grasp of sth

Vyskytuje se v

sám: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

sebou: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

compatible: rozumět si s kým mít podobné zájmy ap.be compatible with sb

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

rapport: rozumět si, dobře vycházet s kýmhave a (good) rapport with sb

understanding: rozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čemhave an understanding of sth

take: chápat koho, rozumět komutake sb's point

rozumět: špatně rozumět čemumisunderstand sth