Hlavní obsah

rozumět

Nedokonavé sloveso

  1. (chápat smysl ap.) čemu understand, comprehendhovor. getkniž. apprehend(výkladu ap.) follow sthNerozumím (tomu).I don't understand (it)/get it.Rozuměl jste mi?Did you understand me?špatně rozumět čemumisunderstand sth
  2. (mít pochopení) komu understand sb(sympatizovat) sympathize with sbrozumět si s kýmunderstand each other, (vycházet) get along, get on (well) with sb
  3. (dobře znát) čemu know sth (well), have a grasp of sth

Vyskytuje se v

sám: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

sebou: To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

compatible: be compatible with sbrozumět si s kým mít podobné zájmy ap.

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

rapport: have a (good) rapport with sbrozumět si, dobře vycházet s kým

understanding: have an understanding of sthrozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čem

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu