Hlavní obsah

understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ]

Vyskytuje se v

understand: do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědětbe given to understand (that) ...

understanding: pod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...on the understanding that

make: dorozumět se, domluvit se daným jazykemmake osf understood

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pochopitelný: snadno pochopitelnýeasy to understand, easily understood

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

chápat: Nechápu.I don't understand.

porozumět: porozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýdifficult/easy to understand

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.

rozum: Nejde mi to na rozum.It puzzles me., I don't get it., It's beyond me/my understanding/my comprehension., I can't grasp it.

give: dozvědět se, doslechnout sebe given to understand