Hlavní obsah

understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ]

Vyskytuje se v

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

make: make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykem

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se