Hlavní obsah

domluvit se

Dokonavé sloveso

  1. (dohodnout se) s kým, na čem agree with sb (on)/to do sth(dojednat) arrange sth(na podmínkách ap.) come to terms with sb
  2. (cizí řečí ap.) jak make osf understood in sth, speak sthDomluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?Nedomluvím se.I can't make myself understood.

Vyskytuje se v

napevno: domluvit se napevnofirm up plans

termín: domluvit si termín s kým schůzky ap.make an appointment with sb

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

date: make a date with sbdomluvit si schůzku s kým

make: make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykem

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku