Hlavní obsah

chápat

Vyskytuje se v

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

mystify: be mystified by sthvůbec nechápat co

understanding: have an understanding of sthrozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čem

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

follow: Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

get: Do you get it?Chápeš?

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu.

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?