Hlavní obsah

follow [ˈfɒləʊ]

Sloveso

  1. sb (ná)sledovat koho, jít za kýmWe are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.
  2. sth následovat, odehrát se po čem
  3. sth with sth navázat čím na co, udělat co po čem
  4. from sth vyplývat, (vy)plynout, vycházet z čeho logickyIt follows that ...Z toho vyplývá, že ...follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.
  5. sth držet se čeho cesty ap., řídit se čím značkami ap., jít po čem stezce ap.
  6. sth vést podél čeho cesta, řeka ap.
  7. sledovat (očima) co
  8. rozumět čemu, chápat co, chytat se při vysvětlování děje ap.Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

Vyskytuje se v

follow: následující, takovýto, tentoas follows

following: následující věc(i)the following

nose: jít rovnou za nosem pořád rovněfollow one's nose

suit: udělat totéž co druhý, ctít barvu v kartáchfollow suit

follow-up: v návaznosti na co předchozí ap.as a follow-up to sth

instruction: řídit se pokynyfollow instructions

policy: jednat opatrněfollow a cautious policy

treatment: následná/další léčba, doléčovánífollow-up treatment

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

pattern: řídit se čím/podle vzoru čehofollow a pattern of sth

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

mnou: Pojďte za mnou.Follow me.

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

příčina: z následujících příčinfor the following reasons

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

vidina: jít za vidinou čehofollow the vision of sth

vyplývat: Z toho vyplývá, že ...It follows that ...

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

za: Šel za mnou.He followed me.

způsob: následujícím způsobemas follows, in the following way

pata: být komu v patáchfollow hot on sb's heels

šlépěj: přen. jít ve šlépějích kohofollow in sb's footsteps

example: vzít si příklad z koho, řídit se příkladem kohofollow sb's example