Hlavní obsah

horní

Přídavné jméno

  • (jsoucí nahoře) upper(úplně nahoře) top(přímo nad něčím) overheadhorní sněmovnaupper chamber, (v GB) Upper House, House of Lords

Vyskytuje se v

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

komora: horní komorathe Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senate

předkus: zuby s horním/se spodním předkusemovershot/undershot teeth

ret: horní retupper lip

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

roh: v levém horním rohuin the top left(-hand) corner

šuplík: horní/spodní šuplíktop/bottom drawer

tělo: horní část tělaupper body