Hlavní obsah

follow-up

Vyskytuje se v

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování, doléčení

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.