Hlavní obsah

up [ʌp]

Příslovce

  1. nahoře, nahoruužívá se v mnoha frázích a ustálených spojeníchHe put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži
  2. stand upvstát, postavit se, stoupnout siget upvstát i z postele ap.
  3. up to sth (dále) k čemu, do čeho dojít ap.

Slovní spojení

balls-up beat-up beaten-up blow-up booked up booze-up botch-up break-up build-up built-up bust-up button-up buttoned up call-up chat-up line check-up clean-up clear-up close-up clued-up cock-up cover-up doped up dressed up dressing-up dried-up dust-up eaten up fed up flare-up fold-up follow-up foul-up frame-up fry-up full up get-up grown-up hang-up hard up het up high-up higher-up hold-up hook-up hung up joined-up jumped-up key up keyed up knees-up lead-up let-up line-up link-up lock-up made-up make-up mark-up mix-up mixed up mock-up paid-up pent-up pick-me-up pick-up pile-up pin-up piss-up pop-up press-up puffed up punch-up push-up revved up roll-up rolled-up run-up runner-up screwed up send-up set-up shake-up shoot-em-up sit-up slap-up slip-up snarl-up stand-up start-up stitch-up stuck-up summing-up sun-up take-up thumbs-up tie-up tied up top-up toss-up touch up trumped-up turn-up up front up to date up-and-coming up-river up-tempo up-to-the-minute upbringing upchuck upcoming upcountry upgrade upholder uplifted uplifting upmarket upraised uprising upscale upstage upstairs upstanding upstart upstate upstream upsurge upswing uptight uptrend upturned wake-up call walk-up warm-up washed up washing-up washing-up liquid wind-up worked up wound up wrapped up write-up

Vyskytuje se v

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

back up: back sb uppodpořit koho

ball: ball (up)sth stočit (se), smotat do klubíčka ap., zmačkat co do kuličky

bandage: bandage (up)sth obvázat, zavázat co ránu, ruku ap.

bank: bank (up)navršit do náspu

bash up: bash sb upzvalchovat záda komu, dobít, zřezat koho

beat up: beat sb up(z)bít, (z)mlátit koho

belly: go belly uppřijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.

bitch up: bitch sth uppodělat, zvorat, zpackat co

blow up: blow sth upnafukovat problém ap.

bolster: bolster (up)sth upevnit, posílit pozici ap., oživit ekonomiku ap.

book: be fully booked/booked solid/booked upbýt plný/(plně) obsazený hotel ap.

botch: botch (up)sth hovor. zpackat, zvorat, zmrvit co

bottom: Bottoms up!(Až) do dna!, Na ex!

bowl: (washing-up) bowllavor, umyvadlo přenosné

break up: be breaking upztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefon

brighten: brighten (up)rozzářit se, rozjasnit se tvář, člověk ap.

brisk: brisk (up)sth oživit co, ožít, obživnout obchod ap.

brush up, brush up on: brush upupravit (se), očistit (se)

buck up: buck up (one's ideas)vzchopit se, sebrat se

bugger up: bugger sth upzmršit, zmrvit co

build: build (up)sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěru

build up: build sb uppovzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru čí

bump up: bump sth upvyhnat co nahoru, zvednout, zvýšit ceny ap.

bung: bunged upucpaný nos ap., zacpaný, zanesený odtok ap.

buoy: buoy sb/sth (up)povzbudit, vzpružit koho/co hospodářství ap., rozveselit koho

burn up: burn sb upžrát koho co

butter up: butter sb up(za)lichotit, podkuřovat, podlézat komu

button: button (up)sth zapnout co na knoflíky

buy up: buy sth upskoupit, vykoupit co vše či většinu

call up: call sb upzavolat komu

carve up: carve sth uprozkouskovat, (roz)porcovat, rozdrobit co hl. necitelně ap.

chain: chain (up)sb/sth to sth připoutat, připevnit koho/co k čemu, spojit co s čím řetězem

chain up: chain sb upuvázat řetězem, přivázat na řetěz

charge: charge (up)sth nabít co baterii

chat up: chat sb upbalit koho, hučet do koho, ukecávat koho

cheer up: cheer sb uprozveselit (se), přijít na jiné myšlenky

chew up: chew sth uprozkousat, rozžvýkat co

choked: choked (up)by/with sth ucpaný, zacpaný trubka, cesta, zahlcený čím

churn: churn (up)sth (roz)čeřit, vířit, pěnit co vodu, bahno, prach

clean up: clean osf upupravit se, umýt se

clog: clog (up)ucpat (se), zanést (se), zacpat (se)

clutter: clutter (up)sth zaneřádit, zaplnit, zanést co nežádoucími věcmi

coil: coil (up)(s)vinout (se), stočit (se), navinout (se) drát ap.

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

conjure: conjure (up)sth přen. vyčarovat, vykouzlit co utvořit jakoby z ničeho

connect: connect (up)sth to sth zapojit, připojit, napojit co do zdroje energie či vody

coop: coop (up)natěsnat, namačkat do malého prostoru

cork: cork (up)sth zazátkovat, zašpuntovat, uzavřít zátkou co láhev ap.

cough: cough (up)sth vykašlat co krev, hlen ap.

count: count (up)sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet

cover up: cover sb/sth upzakrýt, přikrýt, překrýt koho/co

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra

crumple: crumple (up)sth zmačkat (se), zmuchlat (se) co papír ap.

cudgel: take up the cudgelsfor sb/sth přen. vytáhnout do boje, bít se za koho/co

curl: curl (up)stočit se, schoulit se do klubíčka

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

deliver up: deliver sth uppodat svědectví, předat, doručit co podle nařízení ap.

doll up: doll osf upnaparádit se, hodit se do gala, vyfiknout se, vyfintit se hl. o ženě

dose: dose (up)sb with sth nadopovat koho čím lékem ap., dát velkou dávku komu čeho léku

double: double (up)as sth sloužit také jako co, vykonávat navíc funkci čeho, suplovat co

do up: do sth upzapnout knoflíky ap.

draw up: draw osf upnarovnat se, napřímit se člověk

dress up: dress sb upnastrojit, vyšňořit koho

dry: dry (up)(u)sušit, osušit, vysušit co

duff up: duff sb upzmalovat, dobít, zřezat koho

eye up: eye sb upmlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po kom

face: face up to sthčelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím

fatten: fatten (up)zvětšovat, zvyšovat zisky ap. - i nečestně

fill: fill (up)sth with sth (na)plnit (se), zaplnit (se) co čím, nalít co kam vodu do hrnce ap.

fill up: fill osf upwith/on sth zasytit se, nacpat se čím

finish: finish (up)(doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fix up: fix sb upwith sth zajistit, poskytnout, obstarat komu co

flare: flare (up)(prudce) vzplanout, rozhořet se, rozzářit se oheň ap.

flash: flash (up)on sth mihnout se na čem

fluff: fluff (up)sth načechrat, natřepat polštář ap., načepýřit peří ap.

fog: fog (up)zamlžit (se), zapařit (se), orosit (se) okno ap.

fold: fold (up)(dát se) složit nábytek ap.

fold up: fold sth upsložit, poskládat dopis ap.

foul: foul (up)sth znečistit, zaneřádit co, zanést co místo ap.

free: free (up)sb/sth uvolnit koho/co k jiné činnosti

freshen up: freshen sth uposvěžit, oživit co vzhled ap.

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat