Hlavní obsah

vzhůru

Příslovce

  1. (nahoru) up(směrem nahoru) upward(s)(do kopce) uphill(po schodech) upstairsobrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside downRuce vzhůru!Hands up!, hovor. Throw up your hands!
  2. být vzhůru (bdít) be awakebýt vzhůru (z postele) be upUž jsi vzhůru?Are you awake?, (venku z postele) Are you up?být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

Vyskytuje se v

noha: vzhůru nohama obráceněupside down, the wrong way up

obrátit: obrátit co vzhůru nohamavrchem dolů turn sth upside down, přen. udělat nepořádek mess up sth

ruka: Ruce vzhůru!Hands up!

zůstat: zůstat vzhůrustay up

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

převrácený: převrácený naruby/vzhůru nohamaturned inside out/upside down

hlava: Hlavu vzhůru!(Keep your) chin up!, Cheer up!

vzhůru: být vzhůrubdít be awake, z postele be up