Hlavní obsah

obrátit

Dokonavé sloveso

  1. (na druhou stranu ap.) co turn (over)(prudce) flip (over)(vyhozením, palačinku ap.) toss sthObraťte na stranu 30.Turn to page 30.obrátit co naruby košili ap.turn sth inside outobrátit si co zápěstí ap.twist sthobrátit co vzhůru nohama(vrchem dolů) turn sth upside down, přen. (udělat nepořádek) mess up sth
  2. (změnit směr) co turn sth(část těla) turn sth (round)(dokola) spin sth
  3. přen.(zamířit) co turn, point, direct sthobrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth
  4. přen.(přimět)náb. obrátit koho na víruconvert sb

Vyskytuje se v

rub: obrátit co na rubyturn sth inside out

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside down

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádaturn one's back on sb

around: otočit (se), obrátit (se)turn around

cold shoulder: chovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

toss: obrátit palačinku vyhozením do vzduchutoss a pancake

upside down: obrátit co vzhůru nohamaturn sth upside down

attention: obrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coturn sb's attention to sth

obrátit: obrátit co naruby košili ap.turn sth inside out