Hlavní obsah

záda

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • backstát zády k soběstand back to backbolest(i) zadbackache, pain in one's backvzít koho na zádagive sb a piggybackmít kulatá zádahave round shoulders, stoop

Vyskytuje se v

hrbit: arch one's back, při chůzi stoophrbit záda

ležet: lie on one's backležet na zádech

nést: co carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggybacknést na zádech

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

krýt: cover one's backkrýt si záda

kulatý: He stoops/has a stoop.Má kulatá záda.

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.Z toho mi běhal mráz po zádech.

mrazit: It gives me the shivers.Mrazí mě z toho v zádech.

narovnat: straighten one's backnarovnat (si) záda

plácat: pat sb on the backsplácat koho po zádech

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

zamrazit: It sent chills down his back., Shivers ran down his spine.Zamrazilo ho (z toho) v zádech.

kudla: stab sb in the backvrazit komu kudlu do zad zradit

obrátit se: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády zavrhnout ap.

otočit se: turn one's back on sbotočit se ke komu zády

vrazit: stab sb in the backpřen. vrazit komu nůž do zad zradit

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

back: lie on one's backležet na zádech

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

following: have the following windmít vítr v zádech

lying: lying on backleh na zádech

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

supine: supine positionleh na zádech

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

run: A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.

piggyback: give sb a piggyback (ride)vzít koho na záda

send: It sends shivers down my spine.Z toho mi běhá mráz po zádech.

turn: turn one's back on sbotočit se zády ke komu

záda: backache, pain in one's backbolest(i) zad