Hlavní obsah

pain [peɪn]

Podstatné jméno

  • bolest(i)He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.pain reliefúleva od bolesti, léčba bolesti

Předložka

  • on pain of sth pod hrozbou čeho smrti, vězení ap.

Vyskytuje se v

ache: aches and painsdrobné potíže, bolístky tělesné

pain barrier: go through the pain barrierpřekon(áv)at se, jít nad své možnosti, jít za hranice svých možností přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

pine: pine (tree)borovice, sosna

pine: pine forsb hynout smutkem po kom po zesnulém ap., soužit se kvůli komu

pine: pine for sthtoužit po čem sotva dostupném

pine: pine (away)chřadnout, scházet trápením ap.

abdominal: abdominal pain(s)bolesti v břiše

bolete: king/pine boletehřib smrkový/borový

chest: chest painbolest na hrudi

convulse: convulse in painsvíjet se bolestí

marten: pine martenkuna lesní

marten: American (pine) martensobol americký

phantom: med. phantom limb painfantomová bolest v místě amputované končetiny

pine: bot. stone pineborovice pinie

relieve: pain relievingbolest tišící lék ap.

rheumatic: rheumatic painrevmatická bolest

Scot: bot. Scots pineborovice lesní

scream: scream of painvýkřik bolestí

severe: severe painsilná bolest

shoot: shooting painvystřelující bolest, píchání

squeal: squeal with painječet bolestí

threshold: pain thresholdpráh boles(tivos)ti

throbbing: throbbing painpulzující bolest

weevil: pine weevilklikoroh borový

wind: wind painszaražené větry bolení břicha

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

piniový: piniové oříškypine nuts

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

práh: práh bolestivostipain threshold, threshold of pain

vydržet: vydržet boleststand the pain

záda: bolest(i) zadbackache, pain in one's back

křičet: křičet bolestíscream with pain

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

prudký: prudká bolestsharp pain

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain

svíjet se: Svíjel se bolestí.He was writhing in pain.

tvořit: Les je tvořen převážně borovicemi.The forest comprises mostly pines.

ulevit: Ulevilo mu to od bolesti.It eased his pain.

velký: velká bolestsevere pain

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

práce: Bez práce nejsou koláče.No pain, no gain.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.No pain, no gain.