Hlavní obsah

pain [peɪn]

Podstatné jméno

  • bolest(i)He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

Předložka

  • on pain of sth pod hrozbou čeho smrti, vězení ap.

Vyskytuje se v

pain: pod hrozbou čeho smrti, vězení ap.on pain of sth

pain barrier: překonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportugo through the pain barrier

pine: borovice, sosnapine (tree)

abdominal: bolesti v břišeabdominal pain(s)

bolete: hřib smrkový/borovýking/pine bolete

chest: bolest na hrudichest pain

convulse: svíjet se bolestíconvulse in pain

marten: kuna lesnípine marten

phantom: fantomová bolest v místě amputované končetinymed. phantom limb pain

relieve: bolest tišící lék ap.pain relieving

rheumatic: revmatická bolestrheumatic pain

Scot: borovice lesníbot. Scots pine

scream: výkřik bolestíscream of pain

severe: silná bolestsevere pain

shoot: vystřelující bolest, pícháníshooting pain

squeal: ječet bolestísqueal with pain

threshold: práh boles(tivos)tipain threshold

throbbing: pulzující bolestthrobbing pain

weevil: klikoroh borovýpine weevil

wind: zaražené větry bolení břichawind pains

feel: Pocítil jsem ostrou bolest.I felt a sharp pain.

tolerate: schopnost snášet bolestthe ability to tolerate pain

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

piniový: piniové oříškypine nuts

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

práh: práh bolestivostipain threshold, threshold of pain

záda: bolest(i) zadbackache, pain in one's back

křičet: křičet bolestíscream with pain

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

prudký: prudká bolestsharp pain

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain

svíjet se: Svíjel se bolestí.He was writhing in pain.

tvořit: Les je tvořen převážně borovicemi.The forest comprises mostly pines.

ulevit: Ulevilo mu to od bolesti.It eased his pain.

velký: velká bolestsevere pain

vydržet: vydržet boleststand the pain

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

práce: Bez práce nejsou koláče.No pain, no gain., No gain without pain.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.No pain, no gain.

ache: drobné potíže, bolístky tělesnéaches and pains