Hlavní obsah

tvořit

Nedokonavé sloveso

  1. (být součástí) co constituteform. comprise(celek) make up, form(činit podíl) account for sthLes je tvořen převážně borovicemi.The forest comprises mostly pines.být tvořen čímbe composed, consist, be comprised, be made up of sth
  2. (výtvor) create
  3. (vytvářet) create, make(formovat) form(produkovat) produce

Vyskytuje se v

productive: form. be productive of sthtvořit, vytvářet co

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

make up: The group is made up of three ...Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...