Hlavní obsah

představovat

Vyskytuje se v

hrozba: představovat hrozbu pro koho/copose a threat to sb/sth

threat: představovat hrozbu pro ...pose a threat to ...

vision: představovat si koho v jisté situacihave a vision of sb