Hlavní obsah

představit

Dokonavé sloveso

  • koho komu introduce, present sb to sb, acquaint sb with sbDovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.Můžete nás představit?Can you introduce us?

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. co imagine, fancy sth

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.

introduce: introduce osfpředstavit se

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...