Hlavní obsah

představit

Dokonavé sloveso

  • koho komu introduce, present sb to sb, acquaint sb with sbDovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.Můžete nás představit?Can you introduce us?

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. co imagine, fancy sth

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

introduce: představit seintroduce osf

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.