Hlavní obsah

představit

Dokonavé sloveso

  • koho komu introduce, present sb to sb, acquaint sb with sbDovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.Můžete nás představit?Can you introduce us?

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. co imagine, fancy sth

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.