Hlavní obsah

zachytit

Dokonavé sloveso

  1. (uchopit) koho/co catch sb/sth, take hold of sb/sth(zastavit) intercept(zmírnit - pád, ránu) break sth
  2. (sluchem, vjemy ap.) co catch(všimnout si) notice(pohledem) catch sight of sth(uslyšet) hear sth
  3. (zaznamenat) co capture(nahrát ap.) record(na pásku) tape(signál) pick up(detekcí zjistit) detect sth
  4. (zavadit) čím o co catch, snag sth on/in sth
  5. (přichytit) co za co attach, fasten, fix sth to sth
  6. (nahromadit) co collect sth
  7. (umělecky vyjádřit) co render, depict, picture sth

Vyskytuje se v

camera: zachytit co na filmcatch sth on camera

purchase: pevně uchopit/zachytit co lano ap.get a purchase on sth